Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. OBCHODNE PODMIENKY
Obchodní podmínky

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI PINAKO PRODUCTION s.r.o.

 

pre nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na internetovej adrese www.kukadloo.sk

 

I.      ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.      Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.kukadloo.sk, ktorého prevádzkovateľom je:

PINAKO PRODUCTION s.r.o., platca DPH, so sídlom U Požáru 207, 251 62 Mukařov, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 02889013, DIČ: CZ02889013

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.      Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v individuálnej kúpnej zmluve. Odchylné ujednania v individuálnej kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

3.      Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Zmena obchodných podmienok sa stáva platnou okamihom jej zverejnenia na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

II.      UZATVORENIE OBJEDNÁVKY

1.E‑shop obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj, a to vrátane cien s DPH 21 %.

Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s individuálne zjednanými podmienkami.

2. Predávajúci po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí informatívnym e‑mailom, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedoručenie potvrdenia objednávky pri chybnom uvedení e‑mailovej adresy kupujúceho.

3.Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a pravdivé.

4.Uzatvorením a potvrdením objednávky vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a kupujúcemu záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa zjednaných platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.

5.Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na obsahu objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, elektronicky či telefonicky).

6.Uzatvorením objednávky kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky, a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne zoznámil. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii na webovom rozhraní obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

III.      KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB DOPRAVY

1.Ceny u jednotlivého ponúkaného tovaru sú uvedené v e‑shope ako konečné. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu tovaru. Náklady na dopravu tovaru sa určujú podľa voľby možnosti dopravy.

a)       SLOVENSKOU POŠTOU pri objednávke od 0 do 27 Eur - dopravné 6,08 Eur

b)      SLOVENSKOU POŠTOU pri objednávke od 27,1 do 77 Eur - dopravné 9,13 Eur

c)       SLOVENSKOU POŠTOU pri objednávke od 77,1 Eur - dopravné 14 Eur

d)      GLS pri objednávke od 0 do 57 Eur - dopravné 5,51 Eur

e)      GLS pri objednávke od 57,1 do 228,1 Eur - dopravné 6,65 Eur

f)        GLS pri objednávke od 228,2 Eur - dopravné 7,34 Eur

 

2.Spôsob úhrady kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním tovaru bude zvolený kupujúcim v objednávke.

3.Pri platbe prevodom bude predávajúcim zaslaný na elektronickú adresu kupujúceho e‑mail s číslom účtu. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Tovar nebude expedovaný pred pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný cenu v prípade bezhotovostného prevodu zaplatiť najneskoršie do 10 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (odoslaním potvrdenia objednávky od predávajúceho). V prípade, že nebude v tejto dobe kúpna cena uhradená, zaniká cenová ponuka v dni nasledujúcom po uplynutí tejto lehoty.

4.Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení celkovej kúpnej ceny a zašle ho spoločne s tovarom alebo v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

IV.      DODACIE PODMIENKY A TERMÍNY

1.Dodanie tovaru je realizované iba v pracovné dni. V prípade úhrady ceny za tovar bankovým prevodom na účet predávajúceho začína táto dodacia lehota bežať až potom, čo bude príslušná čiastka pripísaná na bankový účet predávajúceho. Štandardný dodací termín je 1 ‑ 2 týždne od pripísania platby na účet predávajúceho. Pokiaľ by vo výnimočných prípadoch došlo k oneskoreniu zásielky (vianočné obdobie, štátne sviatky, sezónny výpredaj a i.), bude predávajúci kupujúceho o takomto oneskorení obratom informovať. V tomto prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

 

2.Tovar dodávaný prostredníctvom prepravcu je vždy predávajúcim zabalený do ochranných obalov spôsobom obvyklým, tak aby sa predišlo poškodeniu tovaru.

3.V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, alebo v prípade neposkytnutia dostatočnej súčinnosti kupujúcim k uskutočneniu doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu dôvodne vynaložených nákladov spojených s takýmto opakovaným doručovaním, a to najmä poplatok za uskladnenie podľa platných právnych predpisov a náklady za opakované doručovanie, resp. dodanie iným spôsobom doručenia. Tieto dodatočné náklady spojené s doručovaním podľa vety predchádzajúcej uhradí kupujúci predávajúcemu v termíne uvedenom v dopise alebo e‑maily, ktorý zašle predávajúci kupujúcemu.

UPOZORNENIE: Každá objednávka je záväzná  podľa našich obchodných podmienok. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, predávajúci má nárok požadovať od kupujúceho uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok 20 Eur. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami.

4.Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov toto uviesť do dodacieho listu prepravcu. V prípade zistenia dôvodného porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom a prevzatím zásielky kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

 

5.Bezprostredne po prevzatí tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať doručený tovar od predávajúceho. V prípade akýchkoľvek pochybností či nejasností je kupujúci povinný informovať o tejto skutočnosti predávajúceho e‑mailom a ďalej má právo riešiť situáciu ako reklamáciu alebo odstúpenie od zmluvy a to podľa stavu výrobku.

UPOZORNENIE: Ak kupujúci neskontroluje tovar bezprostredne po jeho prevzatí a neinformuje o svojich pochybnostiach predávajúceho, nebude uznaná neskoršia reklamácia v týchto a podobných prípadoch:

Ak kupujúci vyperie, poškodí, opotrebuje či čiastočne spotrebuje tovar a až potom si všimne rozdielnej veľkosti výrobku, než ktorú si objednával.

Ak kupujúci vyperie, poškodí, opotrebuje či čiastočne spotrebuje tovar a až potom si všimne rozdielneho druhu výrobku, než ktorý si objednával.

Ak kupujúci vyperie, poškodí, opotrebuje či čiastočne spotrebuje tovar a až potom si všimne nevhodne zvolenú, objednanú a dodanú veľkosť tovaru.

6.Podľa individuálneho ujednania môže predávajúci dodať tovar aj do zahraničia.

 

7.Rozmery všetkých výrobkov sú uvedené v tolerancii +/- 1 cm.

Rozhodujúce premeranie výrobkov vykonáva vždy predávajúci, a to vždy rovnakým spôsobom.

 

V.      ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A JEJ ZRUŠENIE

1.Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetok zakúpený tovar v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu po prijatí vráteného tovaru od kupujúceho všetky peňažné prostriedky vr. nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho prijal, a to bank. prevodom na č. účtu, ktorý kupujúci písomne e‑mailom oznámi predávajúcemu. Je však potrebné upozorniť, že vrátenie čiastky, ktorú predávajúci prijal ako platbu za dodanie zakúpeného výrobku, je podľa § 1832 odst. 2 limitované výškou najlacnejšieho ponúkaného spôsobu dodania. Ak kupujúci zvolil (a zaplatil) drahší z ponúkaných spôsobov dodania, predávajúci vráti kupujúcemu iba cenu zodpovedajúcu najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Vrátenie výrobku predávajúcemu realizuje kupujúci na svoje vlastné náklady.

 

2.Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj iba čiastočne bez udania dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu časť zakúpeného tovaru v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu po prijatí vráteného tovaru od kupujúceho všetky peňažné prostriedky za vrátený tovar a časť nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho prijal, a to bank. prevodom na č. účtu, ktorý kupujúci písomne e‑mailom oznámil predávajúcemu. Túto časť nákladov na dodanie stanovuje vždy predávajúci. Vrátenie výrobku predávajúcemu realizuje kupujúci na svoje vlastné náklady.

 

3.Požiadavku na odstúpenie od zmluvy zašle kupujúci predávajúcemu e-mailom: kukadloo.cz@seznam.cz alebo kukadloo@kukadloo.cz a ten mu následne oznámi adresu, na ktorú kupujúci odošle vrátený tovar. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie tohto odstúpenia od zmluvy elektronicky e‑mailom, na e‑mailovú adresu poskytnutú  kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

4.V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude vrátený tovar nekompletný, praný, poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou odkladu tak, že darovacia zmluva nadobúda účinnosť až uplynutím 20 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

6.V prípade, že kupujúcemu objednaný tovar nebude možné dodať, a plnenie predávajúceho sa tak stane nemožným vinou tretej osoby či nedostupnosti takého tovaru  spôsobeným nie priamo predávajúcim, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť. V prípade dielčieho nemožného plnenia môže predávajúci odstúpiť od zmluvy iba v rozsahu tohto nemožného plnenia. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

 

VI.      ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

1-Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za akosť v dĺžke 24 mesiacov (ďalej len ,,záručná doba“). Záručná doba začína bežať odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru v záručnej dobe za nový, začína bežať nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na mechanické poškodenie užívateľom. Požiadavku na reklamáciu tovaru zašle kupujúci na e‑mail predávajúceho a následne zašle kupujúci tovar Slovenskou poštou [L1] a to najlacnejším možným variantom tak, aby bol tovar poistený, t. j. doporučeným dopisom, príp. doporučeným balíkom na adresu Lucie Pilnajová, U Požáru 207, 251 62 Mukařov. Ak  kupujúci zvolí iný spôsob dopravy reklamovaného tovaru, uhradí predávajúci kupujúcemu v prípade uznanej reklamácie iba výšku nákladov za dopravu, ktorá zodpovedá cene dopravy reklamovaného tovaru doporučeným dopisom, príp. doporučeným balíkom. Kupujúci je povinný predávajúceho informovať o záručnej chybe bezodkladne po jej vzniku.

 

2.Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar, aby mohol byť posúdený a reklamácia bola predávajúcim uznaná ako opodstatnená. Reklamácia nemusí byť uznaná, ak reklamovaná chyba nie je výhradne chybou spôsobenou výrobcom materiálu či výrobcom tovaru a je napr. spôsobená neopatrným zachádzaním s výrobkom alebo iným znehodnotením výrobku zo strany kupujúceho, alebo bežným opotrebením výrobku.

3.Kupujúci je povinný prispôsobiť tovar preprave, ktorú pri reklamácii zvolil, teda najmä opatriť tovar ochranným obalom tak, aby nedošlo pri preprave k poškodeniu. Tovar je potrebný dodať kompletný tak, aby bolo možné uplatnenú chybu posúdiť. Kúpa tovaru musí byť vždy v rámci uplatnenia reklamácie preukázaná. K reklamovanému tovaru sa odporúča pribaliť všetku písomnú dokumentáciu a príslušenstvo a doklad o zaplatení.

 

4.Lehota na vybavenie reklamácie činí 20 dní od uznania reklamácie predávajúcim, ktoré bude kupujúcemu oznámené do 7 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na štátny sviatok, sobotu či nedeľu, je v takom prípade posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

5.Tovar bude v lehote na vybavenie reklamácie zaslaný na adresu uvedenú zákazníkom, prípadne, ak nebude táto adresa uvedená, bude zaslaný na dodaciu adresu uvedenú pri objednávke tovaru. Ak si kupujúci neprevezme tovar na adrese uvedenej v reklamačnom protokole či na dodacej adrese, má predávajúci nárok na náklady zodpovedajúce opakovanému dodaniu tovaru a/alebo poplatok za uskladnenie stanovený podľa platných predpisov.

 

6.Kupujúci má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

a)       ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je taký postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

b)      ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, má právo na výmenu chybného tovaru za nový totožný tovar alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

c)       ak ide o iné chyby neodstrániteľné a ak nepožaduje spotrebiteľ výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykonáva kupujúci.

 

VII.      OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prodávajúcí spracovává osobné údaje kupujúceho. Dalšie informácie k tomuto zpracovanie su na úvodné strane www.kukadloo.sk v kategorii " Ochrana osobných údajov".

 

VIII.      AUTORSKÉ PRÁVA

1.Všetky obrázky, logá atď. zverejnené na webových stránkach  www.kukadloo.sksú predmetom autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie, šírenie a použitie bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa autorských práv alebo prevádzkovateľa nie je dovolené a bude stíhané podľa platných zákonov.

 

IX.      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.Tieto obchodné podmienky platia od 1. 1 .2017 v znení uvedenom na webových stránkach predávajúceho. Ak vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom a toto právo je právom rozhodným. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

 

2.Tieto obchodné podmienky umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzatvorenia objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 

3.Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.